Професионална  техническа гимназия “Никола Й. Вапцаров”

гр. Самоков, ул. Ястребец № 4; Директор: тел/факс 0722 66903

email: info-2300291@edu.mon.bg

О Б Я В А

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров”, гр. Самоков, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, чл. 13, ал. 5 във вр. с ал. 1-4 и чл. 41а – чл. 69 вкл. от Правилник за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед за откриване на търг на Директора на ПТГ “Никола Й. Вапцаров” № 552 от 14.03.2024 г., обявява процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща:

РАБОТИЛНИЦА с площ 60,32 кв.м. /шестдесет цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, част от сграда с идентификатор 65231.907.136.5, с предназначение “за работилница”, с начална месечна наемна цена от 246  лв. /двеста четиридесет и шест лева/.

Помещението следва да се използва по предназначението си, при спазване действащото законодателство, уреждащо отношенията за съответната търговска дейност. В случаите, когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим, наемателите са длъжни да извършат съответната регистрация и да се снабдят с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.

            Размерът на депозита за участие в търга е 10 % /десет процента/ от обявената първоначална месечна наемна цена, платим съгласно изискванията на съответната документация, по банкова сметка на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”: IBAN: BG28UBBS80023106077009, BIC: UBBSBGSF, при Банка ОББ АД. Депозитът следва да бъде внесен до 16:00 часа на 18.04.2024 г . /четвъртък/.

Тръжна документация може да бъде изтеглена като файл безплатно от интернет страницата на училището: ptgvapcarov-samokov.com, или да бъде получена на хартиен носител в сградата на училището всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок до 18.04.2024 г . / четвъртък /. 

Връзка към документацията … документация-търг, и заповед откриване на търг

            Документите за участие се подават в запечатан, надписан, непрозрачен плик в сградата на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”. Срокът за подаване на документи за участие е до 16:00 часа на 18.04.2024 г. / четвъртък /. Документи за участие в търга могат да се изпращат чрез куриер или пощенски оператор, като същите следва да са при получателя най-късно до 16:00 часа на 18.04.2024 г. /четвъртък/.

Публичният търг ще се проведе на 19.04.2024 г . /петък/ в 16:00 часа, в сградата на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”, етаж четвърти, зала „Трети март”.

Оглед на помещенията може да се извърши всеки делничен ден след обявяване на процедурата до 18.04.2024 г . / четвъртък / между 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, след допълнителна уговорка с отговорното лице – Валентин Главев, тел. за връзка: 0887 664377.

За въпроси: Стелла Николова, тел. за връзка: 0879 400783.

March 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031