30.11.2022 г.

Посрещнахме нашите възпитаници след стаж в Португалия

Преди няколко дни участниците в проект „Нови възможности за нашето бъдеще“ се завърнаха в България. По време на проекта двадесет ученици от специалности „Електрооборудване на производството“ и „Икономика и мениджмънт“  се включиха като стажанти в екипите на фирми работещи в съответните професионални сфери.

Учениците ни споделят, че за трите седмици в Брага, Португалия са натрупали ценен опит, който ще им помогне да повишат професионалната си компетентност и умения.

Всяка група е съветвана от ментор, който е отчитал прогреса им, силните и слабите страни, както и цялостното им представяне в реална работна среда.

 

Стажът в чуждестранна фирма ми даде увереност, че притежавам необходимите умения да си намеря желаната работа и ме мотивира да уча още по-усилено.“ – споделя наш ученик по повод мобилността.

През свободното си време участниците имаха и възможност да се запознаят и с културата на Португалия. Посетиха емблематични места за района на град Брага, усетиха атмосферата на страната и научиха интересни факти от историята й.

 

 

  Усмивките бяха неделима част от преживяванията в Брага, Португалия

 

Вълнуващо посещение на нови места в компанията на приятели и учители

 Много емоции запазиха учениците ни в мобилните си устройства и сърцето си

 

 

 

 

 

 

 

От ръководството на ПТГ „Никола Вапцаров“ изказваме искрената си благодарност на участниците, учителите и партньорската ни организация „APLICAPROPOSTA LDA“, Португалия.

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

 

25.10.2022 г.

Възпитаниците на ПТГ „Никола Вапцаров“ с нетърпение очакват заминаването си за Португалия

Проект „Нови възможности за нашето бъдеще“ проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000070123, КД 1 сектор „Професионално образование и обучение“, съфинансиран по програма Еразъм+.

След седмици  усилена подготовка с цел подобряване на езиковите и комуникативни способности на английски език, запознаване с приемащата страна и разясняване на етапите , през които ще премине организацията на мобилността, участниците и техните родители се включиха в заключителна информационна среща с ръководството на ПТГ „Никола Вапцаров“

На срещата се даде допълнителна информация за фирмите, където ще се проведе стажа, и организацията на заминаване.

Още в началото на подготвителния етап родители и ученици останаха с отлични впечатления от приемащата организация „APLICAPROPOSTA LDA“ (Bragamob), Португалия, чиито екип ни предостави изчерпателна информация и отговори на всички възникнали въпроси.

Също така основен фактор за повишаване мотивацията на учениците е и програмата на мобилността, която  планирахме и изготвихме заедно с партньора съобразно нуждите и интересите на възпитаниците на ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков. На участниците се предоставя възможност да се запознаят с реална работна среда от професионалната им сфера на обучение и да натрупат ценен опит за бъдещето си развитие.

Мобилността ще се проведе през периода 07.11.2022 – 27.11.2022 г. в Португалия. Участниците са 20 ученици от специалности „Електрообзавеждане на производството“ и „Икономика и мениджмънт“.

 

 

Пожелаваме си успех и на добър час!

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

 

 

 

30.09.2022 г.

ПТГ „Никола Вапцаров“ ще реализира нов проект по програма Еразъм +

След успешното изпълнение на проект „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение“, с №2021-1-BG01-KA122-VET-000030823 ръководството на ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков с радост съобщава, че гимназията е получила финансиране на „Нови възможности за нашето бъдеще“, проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000070123, КД 1 сектор „Професионално образование и обучение“ по програма Еразъм+.

 

В периода 07.11.2022 – 27.11.2022 г. ще бъде реализирана ученическа мобилност на 20 ученици от специалности „Електрообзавеждане на производството“ и „Икономика и мениджмънт“. Стажът и обучението ще се проведат в Брага, Португалия в сътрудничество с партньорската ни организация „APLICAPROPOSTA LDA“ (Braga mob).

Целите на настоящия проект са възпитаниците на гимназията да получат нови знания и да подобрят професионалното си представяне, обогатявайки личния си опит с досега до различни  култура и традиции.

Учениците, които проявяват интерес към кандидатстването за участие в проекта могат да получат допълнителна информация от информационните табла в училището и класните си ръководители.

Продължителността на проекта е 12 месеца от 01.09. 2022г. до 31.08.2023 г., а отпуснатата безвъзмездна парична помощ  е в размер  на 64 176 евро и 2000 евро за извънредни разходи свързани с пандемията от Covid-19.

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

ПТГ „Н. Вапцаров“ спечели проект за мобилност в Германия по програма „Еразъм+“

27.06.2022 г.

 

 

 

 

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Самоков, изпълнява Проект „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение“, с №2021-1-BG01-KA122-VET-000030823 финансиран от Европейската комисия.

Продължителността на проекта е 12 месеца, с начало 01.09.2021 г. и край 01.09.2022 г.

В края на м. Април 2022 г. тридесет възпитаници от IX до XI клас от специалностите “Икономика и мениджмънт”, “Системно програмиране” и “Компютърна техника и технологии”  заедно с учителите Даниела Атанасова, Десислава Войникова и Цветелина Николова заминаха за гр. Дуисбург- Германия, за  да проведат ученически практики  врамките на три седмици.

По време на престоя учениците работиха в различни фирми като Network GMBH, Elektropower GMBH, където упражняваха дигитален маркетинг, управление на свободното време, работа в екип и изготвяне на презентации. Успоредно с това имаха и теоретично обучение за криптовалути, Ардуино, Social media marketingи др. В почивните дни бяха осъществени и посещения на културни забележителности в градовете Кьолн, Дюселдорф, Оберхаузен, Есен, както и Амстердам в Нидерландия.

Ако искате да разберете, как премина мобилността и какви емоции и чувства предизвика в участниците може да научите лично от тях на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=rGz5ZUGIWxM&t=11s

 

15.06.2022 г.

 

 

 

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Самоков е бенефициент по проекта „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение“, одобрен от Националната агенция в България с договор №2021-1-BG01-KA122-VET- 000030823 и финансиран от Европейската комисия. Продължителността на проекта е 12 месеца, с начало 01.09.2021 г. и край 01.09.2022 г.

ПТГ „Никола Вапцаров“ – град Самоков е сред 28-те образователни институции в сектор „Професионално обучение и образование“ в България, на които се присъжда акредитация за новия програмен период на програмата „Еразъм +“за ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“ в сферата на професионалното образование и обучение. Това е инструмент за участие в трансграничен обмен и сътрудничество и дава възможност на ПТГ “Никола И. Вапцаров” през следващите няколко години да осъществява проекти за изграждане на качествени международни партньорства и възможност за мобилност за всеки обучаван в гимназията. Проектът за добро професионално образование, чрез добри практики е насочен към придобиване на европейски измерения на професиите, които се изучават в училището.

На 25-ти април тридесет възпитаници от IX до XI клас от специалностите “Икономика и мениджмънт”, “Системно програмиране” и “Компютърна техника и технологии”  заедно с учителите Даниела Атанасова, Десислава Войникова и Цветелина Николова заминаха за гр. Дуисбург- Германия, за  да проведат ученически практики  в рамките на три седмици.

По време на престоя учениците работиха в различни фирми като Network GMBH, Elektropower GMBH, където упражняваха дигитален маркетинг, управление на свободното време, работа в екип и изготвяне на презентации. Успоредно с това имаха и теоретично обучение за криптовалути, Ардуино, Social media marketingи др. В почивните дни бяха осъществени и посещения на културни забележителности в градовете Кьолн, Дюселдорф, Оберхаузен, Есен, както и Амстердам в Нидерландия. Приятно преживяване за учениците бе и посещението на Фантазияленд в гр. Брюл. Всички извършени дейности по проекта бяха напълно безплатни за учениците. Всички участници получиха сертификати EUROPASS, които им дават възможност за продължаващо обучение и работа в страните членки на Европейския съюз.

Проектът помогна за  развитието не само на професионалните, но и на чуждоезиковите и социалните умения на учениците. Основната му цел е да се подобрят и надградят професионалните компетенции и уменията на участващите в мобилността ученици чрез провеждане на практически занятия и усвояване на модерни технологии и дейности за подобряване на пригодността им за заетост на европейския трудов пазар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2022 г.

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА И. ВАПЦАРОВ“, гр. Самоков, осъществи краткосрочен проект за мобилност в Германия по програма „Еразъм +“, област професионалното образование и обучение в периода 25.04.2022 г. – 16.05.2022 г.

Партньор по проекта беше „PENGUIN ACADEMY UG“ – образователна и консултантска академия от град Кьол, Германия.

Учениците проведоха практика във фирмите Network GMBH и Elektropower GMBH, където упражняваха своите умения и изучаваха дигитален маркетинг, управление на свободното време, работа в екип, изготвяне на презентации и провеждаха теоретично обучение за криптовалути, Arduino Hardware and Software, Social media marketing и др.

Изпълняваният Проект „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“ с №2021-1-BG01-KA122-VET-000030823 е с продължителност 12 месеца.

Начало 01.09.2021 г.
Край 01.09.2022 г.

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

01.09.2021 г.

 

 

 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

КД 1 „Образователна мобилност за граждани“,

Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в областта

на професионалното образование и обучение

Проект „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ ЧРЕЗ

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“
№2021-1-BG01-KA122-VET-000030823

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Самоков е бенефициент по проекта „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение“, одобрен от Националната агенция в България с договор №2021-1-BG01-KA122-VET- 000030823 и финансиран от Европейската комисия.

Възможностите за развитие на професионалните умения и компетентности на учениците които програма „Eразъм+” предоставя чрез КД 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО“, мотивира ръководството на гимназията да участва с проект за мобилност на ученици.

Проектът „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение“ има за цел да повиши качеството на предлаганото професионално образование и обучение на учениците и да създаде условия за придобиване на практически умения за приложимост на изучаваното учебно съдържание чрез мобилност на ученици в Германия.

Проектът ще се реализира от ПТГ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Самоков с партньорството на PENGUIN ACADEMY UG – Германия.

В рамките на проекта ще се осъществи мобилност на 2 групи обучаеми:

  • Мобилност 1 на група от 10 ученици, обучаващи се в специалност „Икономика и мениджмънт“ от IX до XII клас, заедно с 1 придружаващ учител, които ще вземат участие в триседмичен стаж по специалността.
  • Мобилност 2 на група от 20 ученици, ученици от специалности „Системно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“ от IX до XII клас, заедно с 2 придружаващи учители, които ще вземат участие в 21-дневен стаж по специалността.

Обучението на учениците ще бъде в утвърдени фирми с традиции и опит в работата с компютри, IT технологии и системно програмиране за обучението по компютърните специалности, както и с високо ниво на предоставяне на икономически услуги за обучението на групата от специалност „Икономика и мениджмънт“.

По време на стажа участниците ще надградят професионалните си умения и компетенции по изучаваните от тях специалности и придобият представа за цялостната организация на учебния процес при дуалната форма на обучение.

Очакваните резултати от проекта са свързани с повишаване на професионалната квалификация, придобиването на нови практически умения и методи на работа свързани с модерните технологии, преподаване и оценяване.

Продължителността на проекта е 12 месеца от 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г., а стойността на безвъзмездните средства е 92 709,00 евро.

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930