ПТГ „Н. Вапцаров“ спечели проект за мобилност в Германия по програма „Еразъм+“

27.06.2022 г.

 

 

 

 

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Самоков, изпълнява Проект „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение“, с №2021-1-BG01-KA122-VET-000030823 финансиран от Европейската комисия.

Продължителността на проекта е 12 месеца, с начало 01.09.2021 г. и край 01.09.2022 г.

В края на м. Април 2022 г. тридесет възпитаници от IX до XI клас от специалностите “Икономика и мениджмънт”, “Системно програмиране” и “Компютърна техника и технологии”  заедно с учителите Даниела Атанасова, Десислава Войникова и Цветелина Николова заминаха за гр. Дуисбург- Германия, за  да проведат ученически практики  врамките на три седмици.

По време на престоя учениците работиха в различни фирми като Network GMBH, Elektropower GMBH, където упражняваха дигитален маркетинг, управление на свободното време, работа в екип и изготвяне на презентации. Успоредно с това имаха и теоретично обучение за криптовалути, Ардуино, Social media marketingи др. В почивните дни бяха осъществени и посещения на културни забележителности в градовете Кьолн, Дюселдорф, Оберхаузен, Есен, както и Амстердам в Нидерландия.

Ако искате да разберете, как премина мобилността и какви емоции и чувства предизвика в участниците може да научите лично от тях на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=rGz5ZUGIWxM&t=11s

 

15.06.2022 г.

 

 

 

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Самоков е бенефициент по проекта „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение“, одобрен от Националната агенция в България с договор №2021-1-BG01-KA122-VET- 000030823 и финансиран от Европейската комисия. Продължителността на проекта е 12 месеца, с начало 01.09.2021 г. и край 01.09.2022 г.

ПТГ „Никола Вапцаров“ – град Самоков е сред 28-те образователни институции в сектор „Професионално обучение и образование“ в България, на които се присъжда акредитация за новия програмен период на програмата „Еразъм +“за ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“ в сферата на професионалното образование и обучение. Това е инструмент за участие в трансграничен обмен и сътрудничество и дава възможност на ПТГ “Никола И. Вапцаров” през следващите няколко години да осъществява проекти за изграждане на качествени международни партньорства и възможност за мобилност за всеки обучаван в гимназията. Проектът за добро професионално образование, чрез добри практики е насочен към придобиване на европейски измерения на професиите, които се изучават в училището.

На 25-ти април тридесет възпитаници от IX до XI клас от специалностите “Икономика и мениджмънт”, “Системно програмиране” и “Компютърна техника и технологии”  заедно с учителите Даниела Атанасова, Десислава Войникова и Цветелина Николова заминаха за гр. Дуисбург- Германия, за  да проведат ученически практики  в рамките на три седмици.

По време на престоя учениците работиха в различни фирми като Network GMBH, Elektropower GMBH, където упражняваха дигитален маркетинг, управление на свободното време, работа в екип и изготвяне на презентации. Успоредно с това имаха и теоретично обучение за криптовалути, Ардуино, Social media marketingи др. В почивните дни бяха осъществени и посещения на културни забележителности в градовете Кьолн, Дюселдорф, Оберхаузен, Есен, както и Амстердам в Нидерландия. Приятно преживяване за учениците бе и посещението на Фантазияленд в гр. Брюл. Всички извършени дейности по проекта бяха напълно безплатни за учениците. Всички участници получиха сертификати EUROPASS, които им дават възможност за продължаващо обучение и работа в страните членки на Европейския съюз.

Проектът помогна за  развитието не само на професионалните, но и на чуждоезиковите и социалните умения на учениците. Основната му цел е да се подобрят и надградят професионалните компетенции и уменията на участващите в мобилността ученици чрез провеждане на практически занятия и усвояване на модерни технологии и дейности за подобряване на пригодността им за заетост на европейския трудов пазар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2022 г.

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА И. ВАПЦАРОВ“, гр. Самоков, осъществи краткосрочен проект за мобилност в Германия по програма „Еразъм +“, област професионалното образование и обучение в периода 25.04.2022 г. – 16.05.2022 г.

Партньор по проекта беше „PENGUIN ACADEMY UG“ – образователна и консултантска академия от град Кьол, Германия.

Учениците проведоха практика във фирмите Network GMBH и Elektropower GMBH, където упражняваха своите умения и изучаваха дигитален маркетинг, управление на свободното време, работа в екип, изготвяне на презентации и провеждаха теоретично обучение за криптовалути, Arduino Hardware and Software, Social media marketing и др.

Изпълняваният Проект „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“ с №2021-1-BG01-KA122-VET-000030823 е с продължителност 12 месеца.

Начало 01.09.2021 г.
Край 01.09.2022 г.

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

01.09.2021 г.

 

 

 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

КД 1 „Образователна мобилност за граждани“,

Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в областта

на професионалното образование и обучение

Проект „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ ЧРЕЗ

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“
№2021-1-BG01-KA122-VET-000030823

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Самоков е бенефициент по проекта „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение“, одобрен от Националната агенция в България с договор №2021-1-BG01-KA122-VET- 000030823 и финансиран от Европейската комисия.

Възможностите за развитие на професионалните умения и компетентности на учениците които програма „Eразъм+” предоставя чрез КД 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО“, мотивира ръководството на гимназията да участва с проект за мобилност на ученици.

Проектът „Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение“ има за цел да повиши качеството на предлаганото професионално образование и обучение на учениците и да създаде условия за придобиване на практически умения за приложимост на изучаваното учебно съдържание чрез мобилност на ученици в Германия.

Проектът ще се реализира от ПТГ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Самоков с партньорството на PENGUIN ACADEMY UG – Германия.

В рамките на проекта ще се осъществи мобилност на 2 групи обучаеми:

  • Мобилност 1 на група от 10 ученици, обучаващи се в специалност „Икономика и мениджмънт“ от IX до XII клас, заедно с 1 придружаващ учител, които ще вземат участие в триседмичен стаж по специалността.
  • Мобилност 2 на група от 20 ученици, ученици от специалности „Системно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“ от IX до XII клас, заедно с 2 придружаващи учители, които ще вземат участие в 21-дневен стаж по специалността.

Обучението на учениците ще бъде в утвърдени фирми с традиции и опит в работата с компютри, IT технологии и системно програмиране за обучението по компютърните специалности, както и с високо ниво на предоставяне на икономически услуги за обучението на групата от специалност „Икономика и мениджмънт“.

По време на стажа участниците ще надградят професионалните си умения и компетенции по изучаваните от тях специалности и придобият представа за цялостната организация на учебния процес при дуалната форма на обучение.

Очакваните резултати от проекта са свързани с повишаване на професионалната квалификация, придобиването на нови практически умения и методи на работа свързани с модерните технологии, преподаване и оценяване.

Продължителността на проекта е 12 месеца от 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г., а стойността на безвъзмездните средства е 92 709,00 евро.

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

март 2023
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031