ПМС 328-21.12.2017

за условията за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование

Вътрешни правила за отпускане на стипендии

Изисквания за получаване на стипендия за ВТОРИ учебен срок на 2020/2021 г

1. Стипендия за подпомагане достъпа до образование /Социална стипендия/

  • доход на член от семейството – до 617 лв;
  • успех – от 4,50 нагоре /от първи учебен срок/
  • доход шест месеца – от август 2020 до януари 2021 г вкл.
  • за безработни родители – служебни бележки от Бюро по труда за регистрация
  • удостоверения от училищата на братя или сестри /ако има такива/, че са ученици
  • удостоверение от Дирекция “Социално подпомагане” за получавани детски надбавки

2.Стипендия за постигнати образователни резултати /Стипендия за отличен успех/

  •  успех от предходна година – от 5,50 нагоре, заверен с подпис на класен ръководител

3.Стипендия за ученици с един родител или без родители

  • ксерокопие от смъртен акт на починалия родител
  • нотариално заверена декларация, ако детето е отглеждано от самотен родител

4.Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания

  • експертно решение на ТЕЛК

Учениците, заявяват желание за получаване на стипендия с попълване на Заявление-декларация по образци, както следва: 

1.; 2.; 3.; 4.

УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ,  СЕ КЛАСИРАТ В РАМКИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА  СЪОТВЕТНИЯ ВИД СТИПЕНДИЯ, СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА!

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930