План – прием след 7 клас за учебната 2021/2022 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/ 2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г.

на министъра на образованието и науката/

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

27-29 май 2020 г. вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване по:

Български език и литература

Математика

15 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

17 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

до 08 юни 2020 г. вкл.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

изобразително изкуство

музика

спорт

22 юни 2020 г.

23 юни 2020 г.

24-25 юни 2020 г. вкл.

Обявяване на резултатите от НВО

до 29 юни 2020 г. вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 26 юни 2020 г. вкл.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02 юли 2020 г. вкл.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование

до 3 юли 2020 г. вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03-07 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2020.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

2427 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

03 август 2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2020 г. вкл.

 

 

Комисията ще приема документи за записване на приетите на първо класиране от 14.07.2021г. до 16.07.2021г.вкл. от 08:00 до 15:00 часа

За второ класиране на приетите, комисията ще приема документи от 21.07.2021г. до 22.07.2021г.вкл. от 08:00 до 15:00 часа

За трето класиране документи за записване ще се приемат само на 30.07.2021г. от 08:00 до 15:00 часа .

Необходими документи за записване :
1.1 заявление до директора
1.2 оригинал на свидетелство за основно образование
1.3 оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

Учениците, желаещи да участват във втори етап на класиране, следва да подадат заявление по образец

______________________________________________________________________

 

Утвърден план – прием след 7 КЛАС за учебната 2020/2021 г

Приложение към Заповед РД 10-155/30.04.2020 г

Специалност „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ“

с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Специалност „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“

с разширено  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

∞∼∞∼∞∼∞∼∞

Специалност „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Специалност „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“

с разширено изучаване на РУСКИ ЕЗИК

∞∼∞∼∞∼∞∼∞

Специалност „ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО“

с разширено изучаване на РУСКИ ЕЗИК


Утвърден план – прием след 7 КЛАС за учебната 2019/2020 г

Заповед РД 10-194 от 25.04.2019 г

Специалност „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ“

с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Специалност „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“

с разширено  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

∞∼∞∼∞∼∞∼∞

Специалност „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Специалност „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“

с разширено изучаване на РУСКИ ЕЗИК

∞∼∞∼∞∼∞∼∞

Специалност „ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО“

с разширено изучаване на РУСКИ ЕЗИК


Утвърден план – прием след 7 КЛАС за учебната 2018/2019 г

Заповед_РД 10-172/29.03.2018 г

„СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“

с разширено  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


 „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ“

с разширено  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


„КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

с разширено  изучаване на РУСКИ ЕЗИК


„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“

с разширено  изучаване на РУСКИ ЕЗИК 

Утвърден план – прием след 7 КЛАС за учебната 2017/2018 г

Заповед № РД 10-108/28.03.2017 г


Специалност „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“

с интензивно  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

код за кандидатстване: 1605


Специалност „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

код за кандидатстване: 1608


Специалност „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ“

с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

код за кандидатстване: 1604


Специалност „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“

с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

код за кандидатстване: 1607


След 8 клас

ПРИЕМЪТ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ КЛАСИРАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ.

Необходими документи за кандидатстване и класиране:

  • Заявление за участие в класиране – по образец на училището;
  • Копие от Свидетелството за завършено основно образование (VIII клас);
  • Медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, със заключение, че посочената специалност не е противопоказана на здравословното състояние на кандидата.
  • При подаване на документите учениците представят и оригиналите им за сверяване с копията.

График на дейностите по прием на учениците след завършен VІІ  и VIIІ клас може да видите  : заповед

май 2022
П В С Ч П С Н
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031