Прием след завършен VII клас

Прием за учебната 2023/2024 година

Училищната комисия по приема на ученици ще осъществява дейността си съгласно графика на дейностите по приемане на ученици. Работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч.

  1. След завършeно основно образование (VII клас)
Прием в VIII клас – дейност Срок
   
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 17 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04 август 2023 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 7-8 август 2023 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2023 г. вкл.

  График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Необходими документи за записване :
1.1 заявление до директора
1.2 оригинал на свидетелство за основно образование
1.3 оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

Учениците, желаещи да участват във втори етап на класиране, следва да подадат заявление по образец

 

Утвърден план – прием след 7 КЛАС за учебната 2023/2024 г.

Специалност „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ“

с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Специалност „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“

с разширено  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

∞∼∞∼∞∼∞∼∞

Специалност „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Специалност „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“

с разширено изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК

∞∼∞∼∞∼∞∼∞

Специалност „ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО“

с разширено изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829