Правилник за дейността на училищетовиж

Годишен план на училищетовиж

План и програма за превенция на напускането на ученици от училище и мерки за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане и отпадане от училищетук  и тук

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на образованието

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

План БДП

План за въвеждащо и продължаващо обучение

План на училищната комисия за подкрепа за личностно развитие на учениците

Политика за личностно развитие

Програма-за-равни-възможности

Вътрешни правила за РЗ -2020

план защита при тероризъм

Правилник ЗБУТ

Правилник вътрешния трудов ред

Стратегия за развитие 2020-2024 г

План реализиране на стратегия

План квалификационна дейност

Насоки за работа в условия на Covid-19 – 2020-2021 г

План на комисията за училищни тържества и ритуали

План за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица

Форми обучение

 

 

ноември 2020
П В С Ч П С Н
« ян.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30