Правила за работа в условията на COVID-19 за учебната 2021/2022  виж тук  и тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи виж

План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемиологична обстановка за учебната 2021/2022 година виж

Мерки за повишаване качеството на образованието виж

Правилник за дейността на училищетовиж /актуализиран/ 

Годишен план на училището – виж /актуализиран/

План за контролната дейност на  директор

План и програма за превенция на напускането на ученици от училище и мерки за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане и отпадане от училищетук  и тук

Етичен кодекс /актуализиран/

Мерки за повишаване качеството на образованието

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

План БДП

План БДП /актуализиран към 31.03.2021 г/

План за въвеждащо и продължаващо обучение

План на училищната комисия за подкрепа за личностно развитие на учениците

Политика за личностно развитие

Вътрешни правила за РЗ 2021

план защита при тероризъм

Правилник за ЗБУТ виж /актуализиран/

Правилник вътрешния трудов ред

Стратегия за развитие на училището 2020-2024 г /актуализирана/

План реализиране на стратегия

План за квалификация /актуализиран/

Насоки за работа в условия на Covid-19 – 2020-2021 г

План за организиране на училищни тържества и ритуали /актуализиран/

План за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица

Форми обучение

Програма за гражданско, екологично, здравно и интеркултурно образование /актуализиран/

Програма за равни възможности /актуализиран/

 

 

декември 2023
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031