Правилник за дейността на училищетовиж

Годишен план на училищетовиж

План и програма за превенция на напускането на ученици от училище и мерки за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане и отпадане от училищетук  и тук

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на образованието

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

План БДП

План за въвеждащо и продължаващо обучение

План на училищната комисия за подкрепа за личностно развитие на учениците

Политика за личностно развитие

Програма-за-равни-възможности

Вътрешни правила за РЗ 2021

план защита при тероризъм

Правилник ЗБУТ

Правилник вътрешния трудов ред

Стратегия за развитие 2020-2024 г

План реализиране на стратегия

План квалификационна дейност

Насоки за работа в условия на Covid-19 – 2020-2021 г

План на комисията за училищни тържества и ритуали

План за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица

Форми обучение

 

 

февруари 2021
П В С Ч П С Н
« ное.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728