Стратегия за развитие 2020-2024 г

Вътрешни правила за РЗ -2020

Правилник за дейността на училището – виж

Годишен план на училището виж

Програма за превенция на напускането на ученици от училище и мерки за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане и отпадане от училище виж  виж

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на училищния тормоз виж

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

План БДП

План за въвеждащо и продължаващо обучение

План на училищната комисия за подкрепа за личностно развитие на учениците

Политика за осигуряване на подкрепа за личностно развитие

Вътрешни правила за РЗ -2019

план защита при тероризъм

Правилник ЗБУТ

Правилник Вътрешния трудов ред

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 г

Годишен план за изпълнение дейностите по стратегия на развитие

Правила за квалификационна дейност

Графици и дейности за ДЗИ 2019 -2020 г

Графици за провеждане на ДКИ 2019-2020 г

НВО – заповед и графици МОн 2019-2020 г


Консултации І срок тук

Консултации ІІ срок тук

Класни работи график I срок

Класни работи ІІ срок график  2 срок

График за консултиране на родители и водене на учебна документация І срок  Тук

График за консултиране на родители и водене на учебна документация ІІ срок тук

График трети учебен час „спортин дейности“ 2 срок

Заповед за отпускане на стипендии за ІІ учебен срок 2019/2020 г  ТУК

Заповед за определяне на дати за ДКИ – практика 2019/2020 г

декември 2023
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031