Професионална  техническа гимназия “Никола Й. Вапцаров”

гр. Самоков, ул. Ястребец № 4; Директор: тел/факс 0722 66903

 

 

О Б Я В А

 

 

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров”, гр. Самоков, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 във вр. с ал. 1 – 4 от Правилник за прилагане на закона за държавната собственост и Заповеди за откриване на търг на Директора на ПТГ “Никола Й. Вапцаров” № 300, № 301, № 302, № 303, № 304, № 305, № 306, № 307, № 308/ 12.03.2021г., обявява процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи следните помещения и площи:

 

 1. Работилница, с площ 60 кв.м., с предназначение “производствена работилница”, с начална месечна наемна цена от 207,63 лв. /двеста и седем лева и шестдесет и три стотинки/;
 2. Офис, с площ 15.28 кв.м., с предназначение “за офис”, с начална месечна наемна цена от 55,93 лв. /петдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки/;
 3. Склад, с площ 32.49 кв.м., с предназначение “за склад на стоки”, с начална месечна наемна цена от 101,62 лв. /сто и един лева и шестдесет и две стотинки/;
 4. Хале № 1, с площ 173.88 кв.м., с предназначение “за производство на метални части, възли, изделия; PVC дограма, мебели” или друга сходна производствена дейност, с начална месечна наемна цена от 520,71 лв. /петстотин и двадесет лева и седемдесет и една стотинки/;
 5. Хале № 2, с площ 173.88 кв.м., с предназначение “за извършване на бояджийски дейности, за производство на метални части, възли, изделия; PVC дограма, мебели” или друга сходна производствена дейност, с начална месечна наемна цена от 520,71 лв. /петстотин и двадесет лева и седемдесет и една стотинки/;
 6. Хале № 3, с площ 173.88 кв.м., с предназначение “за производство на метални части, възли, изделия; PVC дограма, мебели” или друга сходна производствена дейност, с начална месечна наемна цена от 520,71 лв. /петстотин и двадесет лева и седемдесет и една стотинки/;
 7. Училищна лавка, с площ 75 кв.м., с предназначение “за продажба на закуски, безалкохолни напитки и други стоки, съгласно изискванията на БАБХ и РЗИ”, с начална месечна наемна цена от 174 лв. /сто седемдесет и четири лева/;
 8. Площ за разполагане на вендинг машина за кафе, с площ 1 кв.м., с предназначение “за разполагане на вендинг машина за кафе”, с начална месечна наемна цена от 65 лв. /шестдесет и пет лева/;
 9. Площ за разполагане на вендинг машина за храни, с площ 1 кв.м., с предназначение “за разполагане на вендинг машина за храни”, с начална месечна наемна цена от 65 лв. /шестдесет и пет лева/.

Помещенията и площите следва да се използват по предназначението си, при спазване действащото законодателство, уреждащо отношенията за съответната търговска дейност. В случаите, когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим, наемателите са длъжни да извършат съответната регистрация и да се снабдят с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.

Размерът на депозитите за участие във всеки отделен търг е 10 % /десет процента/ от обявената първоначална месечна наемна цена, платим съгласно изискванията на съответната документация, по банкова сметка на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”: IBAN: BG28UBBS80023106077009, BIC: UBBSBGSF, при Банка ОББ АД. Депозитът следва да бъде внесен до 16:00 часа на 16.04.2021г. /петък/.

Срокът за закупуване на тръжна документация за всяко отделно помещение е до 16:00 часа на 09.04.2021г. /петък/. Документация за участие в търговете може да се закупи от ПТГ “Никола Й. Вапцаров”, стая “Счетоводство”, всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Цената за закупуване на тръжна документация е 10 лв. /десет лева/ /невъзстановими/.

 

Документите за участие за всяко отделно помещение се подават в запечатан, надписан, непрозрачен плик в ПТГ “Никола Й. Вапцаров”, стая “Счетоводство”. Срокът за подаване на документи за участие е до 16:00 часа на 16.04.2021г. /петък/. Документи за участие в търга могат да се изпращат чрез куриер или пощенски оператор, като същите следва да са пристигнали и входирани до 16:00 часа на 16.04.2021г. /петък/.

 

Публичният търг ще се проведе на 19.04.2021г. /понеделник/ в сградата на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”, етаж четвърти, зала „Трети март”, за помещенията и площите, както следва: по т. 1 – 8:30 часа; по т. 2 – 8:50 часа; по т. 3 – 9:10 часа; по т. 4 – 9:30 часа; по т. 5 – 9:50 часа; по т. 6 – 10:10 часа; по т. 7 – 10:30 часа; по т. 8 – 10:50 часа; по т. 9 – 11:10 часа.

 

Оглед на помещенията може да се извърши всеки делничен ден след обявяване на процедурата до 16.04.2021г. между 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, след допълнителна уговорка с отговорните лица – Георги Велев, тел. за връзка: 0893 615100, и Валентин Главев, тел. за връзка: 0887 664377.

 

За въпроси относно закупуването на документация и входирането на документи за участие: Стела Николова, тел. за връзка: 0879 400783, и Галина Велева, тел. за връзка 0879 531265.

За въпроси относно провеждането на тръжната процедура: адв. Петя Ангелова, тел. за връзка: 0884 951299.

 

Твоят час Виж

Документи, свързани с проекта „Твоят час“

 1. Инструкция тук
 2. Анкетна карта тук
 3. Заявление и декларация за информирано съгласие тук
 4. Примерна номенклатура за закупуване на материали тук

2017-2018

Групи за занимания по интереси:

1. Хореография на  народни танци – ръководител Стоян Димитров
2. Гвардейски отряд – ръководител Николета Вълчева
3. Журналистика – ръководител Албена Георгиева
4. Мажоретен състав – ръководител Десислава Войникова
5. Мениджър в моя град – ръководител Цветелина Николова

                                                                                                                                                                                      

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

1. Успешна матура по Философски цикъл – ръководител Катя Гелова
2. Български език и литература – ръководител Албена Георгиева
3. Нашата България – ръководител инж. Георги Велев
4. Етиката в моя живот – ръководител Катя Гелова
5. Готови за матура- ръководител Елена Ранова
6. Интерфейси за управление на едночипови процесори – ръководител инж.Стефан Хаджийски
7. Информатика – ръководител инж. Любослав Нейчев
8. Успешна матура – ръководител Елена Ранова
9. Микропроцесорна техника – ръководител инж. Милчо Гелов

2016-2017

Групи за занимания по интереси:

1. Български народни танци – ръководител Стоян Димитров
2. Гвардейски отряд – ръководител Димитър Динев
3. Зелени патрули – ръководител инж. Йорданка Петкова
4. Мажоретен състав – ръководител Десислава Войникова
5. Мениджър в моя град – ръководител Цветелина Николова
6. Програмиране – ръководител инж. Любослав Нейчев
7. Развивам се! – ръководител Биляна Стамова
8. Системно програмиране – ръководител инж. Милчо Гелов
9. Училищен театър – ръководител Албена Георгиева

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

1. Английски език – ръководител Евелин Заркина
2. Български език и литература – ръководител Албена Георгиева
3. География на България и света – ръководител Даниела Ковачка
4. Етични отношения в съвременния свят – ръководител Катя Гелова
5. Историята в дати и събития – ръководител Веселин Бързанов
6. Информационните технологии и мястото им в обществото – ръководител инж.Стефан Хаджийски
7. Психология на общуването – ръководител Катя Гелова
8. Успешна матура – ръководител Елена Ранова
9. Чужд език – английски – ръководител Виолета Кашъмова

 

 

април 2021
П В С Ч П С Н
« ное.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930