ПРЕСЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ В ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.015 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

 

ПТГ “Никола Й. Вапцаров” гр. Самоков е сред училищата, одобрени и финансирани по проект BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

С цел осигуряване на публичност и прозрачност по проекта се търсят наставници от фирми-работодатели, които да поемат ученици от специалностите “Икономика и мениджмънт”,“Компютърна техника и технологии”  “Системно програмиране” и  “Горско и ловно стопанство “ за работа в реална работна среда, както и експерти от бизнеса и науката, като лектори и консултанти в учебно-тренировъчни фирми (УТФ).

 

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Основните дейности по проекта са:

 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

С обучаващата организация-работодател, при която ще се провежда практическото обучение на учениците и с наставниците от нея за изпълнението на проекта ще бъде сключен договор. За провеждане на ученическите практики се разработва програма за конкретно работно място за 240 часа, която се утвърждава от директора на училището по предложение на наблюдаващия учител. Продължителността на 1 час практика е 60 минути, на седмица могат да се провеждат до 35 часа и не повече от 7 часа в един ден практика за учениците навършили 16 г., (за учениците, навършили 18 г. до 8 часа).

Обучаващата организация-работодател:

 1. Предлага работни места, отговарящи на професията/специалността, за която се организира практиката; 2. Предлага наставници, отговарящи на предварително зададени от училищата критерии;
 2. Участва в съгласуването на тематичните планове за провеждане на практиката;
 3. Създава подкрепяща учебна среда;
 4. Провежда съответния инструктаж с учениците;
 5. Провежда предварително обучение на място;
 6. Осъществява контрол по време на практиката;
 7. Съдейства за разпространение на резултатите;
 8. Съдейства на компетентните органи за мониторинг, отчет и оценка на проекта.
 9. Наставникът от фирмата-работодател не може да отговаря за повече от петима ученици по едно и също време и има следните задължения по проекта.

 

Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално.Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производство и др.

 

Финансиране:

 

 • Разходи за възнаграждения и осигуровки на наставници от страна на работодателя в размер на 198 лв. Часовата ставка е фиксирана 13,20 лв. на час, с включени осигурителни и здравноосигурителни вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство.
 • Разходи за възнаграждения на привлечени в учебния процес представители от бизнеса и науката, които трябва да проведат 8 учебни часа. За провеждането на 1 учебен час ще се изплаща възнаграждение с включени осигурителни вноски за сметка на осигурителя, както следва:
 • сътрудник – следва да притежава специфичен опит в дадената сфера до 3 години –до 14 лв. на учебен час;
 • експерт – следва да притежава специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години –до 20 лв. на учебен час;
 • старши експерт –следва да притежава специфичен опит в дадената сфера над 7 години –до 30 лв. на учебен час.

 

 

Лица за контакт:

 • Веселин Бързанов- директор, координатор на проекта – ptgvapcarov@abv.bg

тел. 0883327655

 • Цветелина Николова- учител по професионална подготовка- c.nikolova@abv.bg

тел. 0879531267

 

Ръководството и екипът на ПТГ „ Никола Вапцаров“ – гр.Самоков сърдечно благодарят на седмокласниците и техните родители, които избраха гимназията ни за свой училищен дом. Скъпи седмокласници, за нас е чест да бъдем ваши учители! Скъпи родители, искрено сме признателни за проявеното доверие! Вашите деца са вече и наши деца, наша грижа и отговорност! В очакване на една здрава и успешна нова учебна година и с пожелание за весела и вдъхновяваща ваканция!

ПТГ „ Никола Вапцаров“ – гр.Самоков

Ученици от Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Самоков се включиха в Национален конкурс за рисунка, организиран от Кметство Калофер, на тема: „Христо Ботев – героят, който даде всичко за родината си“. Конкурсът е организиран по случай 145 години от гибелта на Христо Ботев и неговата цел е учениците да се приобщят към делото и творчеството на революционера. Михаела Василева от 8. „А“ клас и Георги Даганов от 11. „Б“ клас спечелиха трети места със своите произведения.   Наградените ученици получиха своите награди на 2 юни в град Калофер на Мемориален комплекс „Христо Ботев“. Наградите бяха връчени от г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България и г-н Д-р Румен Стоянов – кмет на гр. Калофер. Сияна Стойчева (8. „В“ клас), Валерия Свиленова (9. „Б“ клас) и Георги Стилов (9. „В“ клас) получиха поощрителни награди. Инициативата за участието в конкурса бе на госпожа Кристина Теофанова, преподавател по география и изобразително изкуство в ПТГ „Никола Вапцаров“. Учениците бяха придружени на церемонията както от своя преподавател, така и от заместник-директора на училището – г-жа Галя Старчева

  

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829